Fundusze eu

Strona główna / Fundusze eu

Projekt realizowany w ramach Działania: 3.2.

„Wdrożenie na rynek innowacyjnych produktów w skali świata:
paneli kamiennych/konglomeratowych 3D z funkcją grzewczą lub
oświetleniową i kamiennych elewacji fotowoltaicznych trwale
zintegrowanych z powłoką fasady budynku oraz rozszerzenie oferty o
usługę „instant manufacturing” w zakresie projektowania, regeneracji i
produkcji części do sprzętu rehabilitacyjnego oraz dla branży
energetycznej z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej”

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy
poprzez wdrożenie na rynek innowacji w zakresie:

1. Paneli kamiennych/konglomeratowych 3D z funkcją grzewczą i
oświetleniową.
2. Kamiennych elewacji fotowoltaicznych trwale zintegrowane z powłoką
fasady budynku.
3. Usługi „instant manufacturing” w zakresie projektowania,
regeneracji i produkcji części do sprzętu rehabilitacyjnego oraz dla
branży energetycznej z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej.

W wyniku realizacji projektu zostały zakupione nowe urządzenia
niezbędne do wdrożenia projektu oraz nastąpił wzrost zatrudnienia.

Wartość projektu: 1 079 400,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 485 730,00 zł

zamów wycenę
Blaty
3D
Edge
3D